*

O PROJEKTU

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE HARMONIKAŠA "SEVDALINKOMEĐUNARODNO TAKMIČENJE HARMONIKAŠA
"SEVDALINKO HARMONIKOM OPJEVANA" HARMONIKOM OPJEVANA"

Festival harmonike " Sevdalinko harmonikom opjevana" jedna u nizu od aktivnosti koja doprinosi zajedničkom cilju a to je promocija i očuvanje "izvorne" sevdalinke. Festival harmonike na jedan veoma originalan i veoma prepoznatljiv način sa velikom dozom profesionalnosti i ozbiljnosti u svakom smislu radi na organizaciji ovog međunarodnog događaja sa akcentom na sevdah. Ovaj projekat je od velikog značaja ne samo za lokalnu zajednicu, nego državu BiH, region i šire. Ovim projektom se u velikoj mjeri doprinosi na zaštiti i promovisanju bogatog kulturnog nasleđa Sevdalinke.

ORGANIZATORI:

UDRUŽENJE GRAĐANA EUFONIJA

UDRUŽENJE GRAĐANA EUFONIJA je osnovano 2017. godine a od samog osnivanja imalo je veliki broj aktivnosti u BIH i regionu.

2019. godine udruženje Eufonija pokreće jedan veoma značajan projekat velikih razmjera a to je “Promocija sevdalinke kao   kulturno-historijskog naslijeđa u BIH i svijetu” sa nizom projektnih aktivnosti radionica, seminara eminentih predavača kao i jednu od najznačajnih aktivnosti a to je Festival harmonikaša “Sevdalinko harmonikom opjevana” koje se održalo prvi put u Junu  mjesecu 2019. godine u saradnji sa svjetskom renomiranom firmom za porizvodnju harmonika koja je ujedno bila i pokrovitelj festivala a to je firma GUERRINI.