29.11.2022.

4. Međunarodno takmičenje harmonikaša

02.11.2021.

3. Međunarodno takmičenje harmonikaša

01.12.2020.

2. Međunarodno takmičenje harmonikaša