1. U proleće rano

2. Volelo se Dvoje

3. Meni ne da nam

4. Draga moja ne čekaj me noćas

5. Bosna živi u grudima

6. Kad Bosanke pjevaju

7. Kad se dvije rijeke spoje

8. Još se sjećam

9. Majka i kćerka

10. Sevdalinke pjesme stare

11. Da si moja sevdah pjesma

12. Lažna ljubav