+387 (0) 61 704 355 info@festivalsevdalinke.com

PROPOZICIJE

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE HARMONIKAŠA “SEVDALINKO HARMONIKOM OPJEVANA“


Član 1.

Takmičenje “Festival harmonike - Sevdalinko harmonikom opjevana” (u daljem tekstu: takmičenje) je Festival muzičara koji sviraju harmoniku. Takmičenje je međunarodnog karaktera.

Član 2.

Pravo da se takmiče za pobjednika“ SEVDALINKO HARMONIKOM OPJEVANA” imaju svi zainteresovani, i to pod uslovima iz ovih Propozicija.

Član 3.

Takmičari se nadmeću u izvođenju kompozicija različitih žanrova u kategorijama:

- pjetlići, do 10 godina

- pioniri, od 10-12 godina

- stariji pioniri, od 12-14 godina

- mlađi juniori, od 14-16 godina

- juniori, od 16-18 godina

- seniori, od 18-25 godina

- kategorija dueti 

-  I kategorija dueti do 15 godina starosti

- II kategorija dueti od 15 godina starosti

Za starosnu granicu u svim kategorijama računa se godina rođenja zaključno sa 01.12.2020 godine i ona se utvrđuje važećim dokumentom.

Član 4.

Zainteresovani takmičari prijavljuju se organizatoru putem prijava – obrazaca, koje organizator objavljuje na svom sajtu, i putem web stranice  ili ih mogu dostaviti, poštom, ili u elektronskoj formi, u roku koji za to bude određen – do 30.10.2020 godine.

Član 5.

Takmičari, za učešće na festivalu, organizatoru plaćaju kotizaciju u iznosu od 25 eura za sve kategorije osim za SENIORE koji plaćaju 50 eura, prilikom dolaska na takmičenje tj na dan takmičenja.

Član 6.

Takmičenje će se održati istog dana takmičenja 01. decembra 2020. godine na velikoj sceni BKC TUZLA koje je JAVNO, koje se snima i uz prisustvo publike.

Član 7.

Prije nastupa  kandidati u upitniku navode lične podatke i prilažu izvod iz matične knjige rođenih, ili drugu ličnu dokumentaciju (npr. ličnu kartu, pasoš, đačku knjižicu). Navođenje netačnih podataka povlači diskvalifikaciju u bilo kojoj etapi takmičenja.

Član 8.

Raspored nastupa takmičara  određuje se žrijebom.

Član 9.

Ocjenjianje (bodovanje) takmičara vrši žiri koji određuje Festivalski odbor. Sekretar žirija takmičenja pomaže žiriju u radu. Odluka žirija je konačna.

Član 10.

Stručni žiri sačinjava pet članova. Žiri će činiti dosadašnji pobednici Festivala, eminentni muzički umetnici, muzikolozi, etnomuzikolozi, profesori muzike, kompozitori.

Član 11.

Žiri vrednuje kandidate ocjenama od 1 – 10. Ocjene se upisuju u obrasce koji ostaju u dokumentaciji takmičenja.Ocjene se zbiraju i biće javno objavljene. Ukoliko neko od takmičara nastupi kao učenik člana žirija, onda se za tog člana žirija uzima prosječna ocena ostalih članova žirija (ne ocenjuje svog učenika).

Član 12.

Usljed ujednačenosti kvaliteta izvedenih numera pojedinih kandidata, u izuzetnim slučajevima, žiri od kandidata može zahtevati da svira dodatne numere i proširiti program izvođenja, tj. nadsviravanje kandidata.

Član 13.

Za  takmičenje kandidati moraju da spreme takmičarski program koji će biti sastavljen od:

pjetlići – dvije numere (jedno kolo, i jedna pesma sevdalinka).

pioniri – dvije numere (jedno kolo, i jedna pesma sevdalinka).

stariji pioniri – tri numere ( pjesma sevdalinka u tempu rubatu,pjesma sevdalinka u tempu i narodno kolo.

mlađi juniori – tri numere ( pjesma sevdalinka u tempu rubatu,pjesma sevdalinka u tempu i narodno kolo.

juniori – četiri numere (pjesma sevdalinka u tempu rubato,pjesma sevdalinka u tempu,narodno kolo lagano i narodno kolo u brzom tempu).

seniori – pet numera

(pjesma sevdalinka u tempu rubato,pjesma sevdalinka u tempu,narodno kolo lagano,narodno kolo u brzom tempu i kompozicija virtuoznog karaktera).

Kategorija dueti - jedno kolo i jedna pjesma sevdalinka

Žiri može zahtevati da takmičar odsvira samo jedan krug određene numere, ili da od takmičara zatraži neku da neku numeru dodatno odsvira.

Član 14.

Na takmičenju je dozvoljeno sviranje kompozicija napisanih za standard bas.

Član 16.

Titula “POBJEDNIKA TAKMIČENJA SEVDALINKO HARMONIKOM OPJEVANA” - SVEUKUPNI POBEDNIK može pripasti samo takmičaru koji se takmiči u kategoriji SENIORA.

Apsolutni pobjednik takmičenja „SEVDALINKO HARMONIKOM OPJEVANA“ dobija na poklon harmoniku renomirane Italijanske fabrike harmonika marke GUERRINI i to klavirnu ili dugmetaru koje su specijalno rađene za ovo takmičenje.

Pobjednici u svim kategorijama stiču takođe pravo na vrijedne nagrade,i pehar koje će biti obezbjeđene kao i učešće u revijalnoj noći dugogodisnjeg Festivala „Sevdalinko u srcu te nosim“ 

Član 17.

Ukoliko organizator ovog Festivala sklopi ugovor sa nekom TV kućom ili produkcijom o snimanju video materijala, ili drugog projekta o ovom takmičenju, učesnici ne bi imali pravo na autorsku naknadu.

Član 18.

Radi praćenja toka takmičenja i društvene verifikacije takmičenja festivala, organizator određuje festivalski odbor ili funkciju obavlja Upravni odbor Organizacije.

Festivalski odbor čine predstavnici organizatora, suorganizatora, sponzora i drugih organizacija i zajednica, kao muzički pedagozi, priznati harmonikaši i drugi, za koje se odluči organizator.

Član 19.

Za eventualne sporove po ovim Propozicijama nadležan je mjesno nadležni sud.       

            

Predsjednik udruženja: Prof.Dejan Milkunić       

Organizacioni odbor takmičenja: Goran Jeknić 

Prijavite se
Na newsletter

Enter your email address here always to be updated. We promise not to spam!

Primajte najnovija
Obavještenja

Kontaktirajte nas

Osnovne informacije

DATUM ODRŽAVANJA – 01-03.12.2020.
ORGANIZATOR FESTIVALA: Udruženje muzičkih umjetnika
ORGANIZATOR FESTIVALA HARMONIKE: Udruženje građana “Eufonija”
SUORGANIZATOR FESTIVALA:
RTV-TK
GLAVNI POKROVITELJ FESTIVALA HARMONIKE: Guerrini – Italija.